Menu

O fundacji

Amicorum jako nieformalna grupa rozpoczęło swą działalność w 2005 roku z inicjatywy obecnego prezesa zarządu fundacji - Piotra Bogusa. Już wtedy jej aktywność skupiała się na działalności szkoleniowej, zrzeszaniu młodzieży  oraz członków społeczności lokalnej. Wszystkie podejmowane działania miały nie tylko wpływać na procesy integracji wśród młodzieży, ale także uruchamiać w niej postawy prospołeczne.

W 2013 roku Amicorum zyskując status Fundacji, wzbogaciła swą dotychczasową działalność o projekty edukacyjne w szkołach, m.in.: mediacje rówieśnicze dla gimnazjalistów, coaching dla młodzieży, edukacja zdrowotna czy zapobieganie depresji. Mimo różnorodności działań Fundacja oraz osoby i instytucje ją wspierające nieustannie starają się poszerzać wachlarz przedsięwzięć Amicorum.

W 2015 roku powstaje Akademia Amicorum. Mając uprawnienia Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego rozpoczynamy cykl szkoleń związanych ze zdrowym trybem życia. Kursy Akademii są prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego więc środki finansowe uzyskane w ten sposób pozwalają na  działalność statutową fundacji. Dzięki temu fundacja nie musi starać się o datki i darowizny, a także nie korzysta ze środków publicznych przydzielanych w ramach różnych programów

Tworząc Akademię postanowiliśmy oddać w Wasze ręce swoje doświadczenia i podzielić się pasją życia, która jest w zgodzie z naturą. Korzystając z mądrości i doświadczeń z zachodnich i dalekowschodnich regionów świata oraz medycyny niekonwencjonalnej, postaramy się przybliżyć Wam wiedzę o wspaniałej idei życia w symbiozie z naturą i korzystania z nieograniczonych możliwości własnego umysłu. Staramy się aby nasze kursy i szkolenia odpowiadały na wszelkie Wasze potrzeby rozwoju. Dlatego mają one formę osobnych Akademii szkoleniowych - dla duszy, zdrowia i ciała.

Realizowanie naszych pasji związanych ze zdrowym trybem życia jest możliwe dzięki współpracy wielu osób o różnych osobowościach, umiejętnościach i zainteresowaniach. Stawiamy na jak największą indywidualność naszego zespołu, który jednak realizuje wspólną dewizę pracy i życia z pasją. To właśnie dlatego udaje się nam uwzględniać wyjątkowość uczestników naszych szkoleń.

 

Partnerzy fundacji