Menu

SZKOLENIA AMICORUM

POMAGAJ INNYM - WOLONTARIAT

ZDROWIE I TURYSTYKA

Nadrzędnym celem działań Fundacji Amicorum jest organizacja szkoleń i kursów, które dadzą wszystkim szanse wejścia na rynek pracy, pomogą rozwinąć pasje, lub wskażą sposoby na radzenie sobie z problemami. Fundacja organizuje również eventy i spotkania integrujące młodzież z tymi troszkę starszymi, czyli beztroski z doświadczeniem . Ideą powstania Amicorum w tłum. "Fundacji Przyjaciół" było określenie młodości jakkolwiek ją rozumiemy, że z nią w sercu jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie walczyć o siebie i wzajemnie się wspierać. Mimo różnorodności działań Fundacja oraz osoby i instytucje ją wspierające nieustannie starają się poszerzać wachlarz przedsięwzięć Amicorum. Organizując szkolenia w ramach Programu "Wspieramy Edukację Dzieci" zdobywamy finansowanie na nieodpłatne szkolenia dla młodzieży czy organizację Zielonych Szkół Motywacji.

"Wspieram młodzież ponieważ Oni wierzą w lepsze jutro, w drugiego człowieka. Ich zaangażowanie w pomoc innym i pomysł rozwiązywania konfliktów we własnym gronie, bez udziału dorosłych świadczy o ich dojrzałym postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Ja ufam im bezgranicznie i staram się jak mogę wspierać w pomysłach na siebie."

 

Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Bogus

 

Partnerzy fundacji